Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Projekt IROP

Projekt IROP 1

Název projektu:
Vejprnice, Křimická ul., chodník a přechod u ul. 1.máje

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010666
  • Rok realizace: 2020

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na výstavbu nového chodníku v Křimické ulici (silnice III/2031) z místa napojení ulice 1.máje na Křimickou ulici až ke křižovatce Křimická – Nerudova. Délka chodníku je cca 130 m. V rámci projektu vznikne nový přechod pro chodce přes Křimickou ulici (silnice III/2031) u ulice 1.máje. Součástí projektu je i nové veřejné osvětlení podél Křimické ulice od přechodu pro chodce u ulice Na Chrastech po křížení ulic Křimická – Nerudova pro zajištění bezpečnosti chodců při špatné viditelnosti. Realizovaný chodník a přechod respektuje zásady řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu i pro osoby se zrakovým postižením.

Cíle a výsledky projektu

Realizace nového chodníku a přechodu pro chodce za současného zvýšení bezpečnosti provozu prostřednictvím osvětlení chodníku, komunikace i přechodu a celkového bezbariérového řešení akce pro nemotorovou dopravu osobám s omezenou pohyblivostí a orientací.

Výsledkem realizace projektu bude nově vybudovaný chodník pro pěší včetně přechodu pro chodce přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a nově vybudované veřejné osvětlení podél chodníku, komunikace a nad přechodem zajišťující vyšší bezpečnost chodců i silničního provozu při špatné viditelnosti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Datum vložení: 22. 2. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2021 10:39
Autor: Správce Webu