Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Svoz komunálního a bioodpadu

  • BIO ODPAD (hnědá popelnice)

Objednání hnědé popelnice 240l na bio odpad lze fyzicky na obecním úřadě nebo vyplněním formuláře (152.86 kB) a zasláním na email knihovna@vejprnice.cz. Svoz bio odpadu je zdarma.

-svoz 1x za 14 dní (lichý týden v pátek) - dle tabulky

Poslední výsyp BIO ODPADU v roce 2023 proběhne 10.11.2023. 
Žádáme občany, aby po tomto termínu již popelnice nenaplňovali. I nadále bude k dispozici pro ukládání bioodpadu (trávy, větve) vymezený prostor u sběrného dvora a u křižovatky ulice Studentské a Lesní (směr Nová Hospoda).

bio

  • KOMUNÁLNÍ ODPAD

- pravidelný svoz 1x za 14 dní rodinné domy (lichý týden v pátek) - dle tabulky

- pravidelný svoz 1x za 7 dní bytové domy (pátek) - dle tabulky

V případě zájmu o jednorázový svoz (majitelé nemovitosti bez č.p. a občané bez nahlášeného trvalého pobytu ve Vejprnicích) je nutné na Obecním úřadu Vejprnice zakoupit kupon/y (žluté barvy), které se umístí na poplenici a následující svoz bude odpad vyvezen. Cena jednoho kuponu je 73,- Kč (možnost zakoupení více kuponů).

Pravidelný svoz komunálního odpadu (zelený kupon) náleží občanům, kteří mají uhrazené roční poplatky za svoz a sběr komunálního odpadu a mají hlášené trvalé bydliště v obci.

Termíny svozů na rok 2023

 

Poznámka:

Jednorázový svoz (1 ks – KUPON) – 1x za 14 dní lichý týden dle vylepení na nádobu 120 l
Jednorázový svoz (2 ks – KUPON) – 1x za 14 dní lichý týden dle vylepení na nádobu 240 l

Upozornění

Nádoba musí být v den výsypu připravena v 6:00 hodin.

Pravidla a informace o poplatcích svozu komunálního odpadu ve Vejprnicích

Nádoby na komunální odpad

Objem nádob