Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Czech POINT

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Systém Czech POINT poskytuje pro veřejnost celou řadu služeb:

Služba Dostupnost
Autorizovaná konverze dokumentů Služba je dostupná.
Centrální úložiště ověřovacích doložek Služba je dostupná.
Datové schránky Služba je dostupná.
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Služba je dostupná.
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) Služba je dostupná.
Úschovna systému Czech POINT Služba je dostupná.
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Služba je dostupná.
Výpis z bodového hodnocení řidiče Služba je dostupná.
Výpis z insolvenčního rejstříku Služba je dostupná.
Výpis z Katastru nemovitostí Služba je dostupná.
Výpis z Rejstříku trestů Služba je dostupná.
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby Služba je dostupná.
Výpis z Veřejných rejstříků Služba je dostupná.
Výpis z Živnostenského rejstříku Služba je dostupná.
Základní registry Služba je dostupná.

Aby bylo možné na kontaktním místě veřejné správy (Czech POINT) úspěšně získat výpis nebo učinit podání, je zapotřebí s sebou přinést obvykle tyto podklady:

  • Doklad totožnosti
  • Plná moc (v případě zmocněnce)
  • Rodný list dítěte či soudní rozhodnutí (v případě zákonného zástupce)
  • Doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.)
  • Peníze (na uhrazení poplatku za provedený úkon)
  • Dokument ke konverzi (v případě konverze dokumentů; listinný či elektronický uložený na CD/DVD či v Úschovně)

Některé agendy nevyžadují ověření totožnosti žadatele, a pak není vyžadován doklad totožnosti, plná moc, doklad o zastupování, ani doklad o oprávnění zastupovat danou organizaci.

Výše poplatku závisí na konkrétní agendě.