Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Cestovní pasy, občanské a řidičské průkazy

Řidičský, občanský průkaz a cestovní pas pro občany obce Vejprnice vyřizuje Městský úřad Nýřany na pracovišti Plzeň, Klatovská třída 200a

Kam jít?

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská třída 2755/200a
odbor organizační a správní

Tel.:

 • 377 611 145   Hajduová Marcela
 • 377 611 147   Kubíčková Zuzana 
 • 377 611 148   Trojanová Milena, Bc.
 • 377 611 149   Dědič Dušan
 • 377 611 150   Telenská Danuše

Úřední hodiny:

Termín k podání žádosti či k převzetí hotového dokladu je též možné zarezervovat prostřednictvím internetového rezervačního systému.

 • Pondělí: 7:30 - 11:3012:30 - 17:00
 • Úterý: 7:30 - 11:30 odpoledne jen rezervace
 • Středa: 7:30 - 11:3012:30 - 17:00
 • Čtvrtek: 7:30 - 11:30 odpoledne jen rezervace
 • Pátek: zavřeno 

Cestovní pasy - informace

Co s sebou?

K pasu pro dítě do 15 let:

 • rodný list dítěte,
 • jednoho z rodičů (případně zákonného zástupce dítěte) s platným dokladem totožnosti,
 • dítě, kterému se pořizuje pas (fotí se přímo na přepážce),
 • pokud má dítě již vydaný cestovní pas, předkládá se též.

Pro občany starší 15 let a zároveň mladší 18 let:

 • občanský průkaz žadatele,
 • rodný list žadatele,
 • původní cestovní doklad žadatele, pokud byl vydán,
 • jednoho z rodičů (případně zákonného zástupce žadatele - uděluje souhlas s vydáním pasu) s platným dokladem totožnosti.

Pro občany starší 18 let:

 • občanský průkaz,
 • původní cestovní doklad, pokud byl vydán.

Co mít nemusím?

 • fotografii – vyfotí mě úřednice přímo na místě
 • vypsanou žádost – vytiskne se po ověření údajů

Správní poplatky:


Občanské průkazy - informace 

Co s sebou?

U občanského průkazu pro dítě do 15 let:

 • rodný list dítěte,
 • dítě, kterému se pořizuje OP (fotí se přímo na přepážce),
 • jednoho z rodičů (případně zákonného zástupce dítěte) s platným dokladem totožnosti,
 • pokud má dítě již vydaný občanský průkaz, předkládá se též.

U prvního občanského průkazu po dovršení 15 let: 

 •  rodný list

U následného občanského průkazu pro občany starší 15 let:

 • starý občanský průkaz,
 • mám-li nějakou změnu, doklady prokazující tuto změnu (originál, případně úředně ověřená kopie),
 • pokud nemám platný občanský průkaz, totožnost prokáži rodným listem, cestovním pasem nebo řidičským průkazem.

Co mít nemusím?

 • fotografii – vyfotí mě úřednice přímo na místě
 • vypsanou žádost – vytiskne se po ověření údajů

Správní poplatky:

 • OP do 30 dnů – ZDARMA (následný OP pro občany starší 15 let) / 50,-Kč (pro dítě do 15 let)
 • OP při ztrátě/odcizení/poškození – 100,-Kč
 • OP do 5 pracovních dnů – 500,-Kč
 • OP do 24 hodin pracovního dne – 1000,-Kč doklad se vyzvedává v Praze!

 


Řidičský průkaz

Kam jít?

Městský úřad Nýřany
pracoviště Plzeň, Klatovská třída 2755/200a
odbor dopravy
1. patro, vlevo, dveře č. 21

Tel.:

 • 377 611 152    Sedláčková Jitka      
 • 377 611 151    Koubová Jana

Úřední hodiny:

 • Pondělí: 7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
 • Úterý: 7:30 - 11:30
 • Středa: 7:30 - 11:30, 12:30 - 17:00
 • Čtvrtek: 7:30 - 11:30
 • Pátek: zavřeno

Co s sebou?

 • doklad totožnosti
 • při výměně ještě dosud platný řidičský průkaz

Správní poplatek:

 • výměna ŘP v případě konce platnosti je ve standardní lhůtě bez správního poplatku
 • při zhotovení do 5 pracovních dnů činí poplatek 700,00 Kč
   

Vydání mezinárodního ŘP, ztráta/odcizení/poškození, odevzdání, výměna, rozšíření řidičského oprávnění