Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Sběrný dvůr obce Vejprnice

SD INFORMACE PRO OBČANY

Otevírací doba:

 •  pondělí 15,00 - 18,00 hodin
 •  středa 15,00 - 18,00 hodin
 •  sobota 09,00 - 12,00 hodin

Sběrný dvůr obce Vejprnice se nachází v Nádražní ulici.

Provozovatel SD: společnost EKO-SEPAR, s.r.o., Hřbitovní 1214, Nýřany 330 23

 

Informace o provozu sběrného dvora Vám podá:

Andrea Kubešová - vedoucí střediska údržby a služeb OÚ Vejprnice

INFORMACE PRO OBČANY 

SD INFORMACE PRO OBČANY

Podmínky a ceník sběrného odpadu pro sběrný dvůr OÚ Vejprnice:

Přehled hlavních odpadů, které je možné na sběrném dvoře ukládat:

 • motorové, převodové oleje a jiné emulze
 • obaly znečištěné škodlivinymi
 • čistící tkaniny, olejové filtry
 • pneumatiky (z osobních aut, motorek, a kol)
 • olověné akumulátory
 • nikl-kadmiové baterie, monočlánky
 • stavební suť 
 • materiál s obsahem azbestu
 • papír a lepenka
 • sklo obyčejné
 • rozpouštědla, kyseliny, zásady
 • nepoškozené zářivky, výbojky
 • ledničky, mrazáky - kompletní, nekompletní
 • jedlý olej a tuk
 • barvy, lepidla, pryskyřice
 • baterie a akumulátory
 • televize, monitory - kompletní, nekompletní
 • pračky, vysavače, ždímačky + malé el.domácí spotřebiče, audio-video, el.nářadí - kompletní
 • el.odpad - ostatní
 • dřevo
 • plasty
 • železo
 • biologicky rozložitelný odpad
 • jiný biologicky nerozložitelný odpad
 • směsný komunální odpad
 • objemný komunální odpad
 • okna, dveře, sanitární technika