Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Projekt IROP

Projekt IROP 1

Název projektu:
Vejprnice - Cyklostezka do Skvrňan

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0011993
  • Rok realizace: 2020

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je výstavba nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce s dopravním značením C9, která povede od vlakového nádraží ve Vejprnicích do Plzně, resp. územního městského obvodu Plzeň 3 – části Skvrňany. Celkově bude zrealizováno 2 337 m, z čehož 1 966 m na území obce Vejprnice a 371 m na území města Plzně. Místo realizace se nachází v údolí Vejprnického potoka. Stavba víceméně kopíruje potok po pravém břehu a z druhé strany vede železniční trať Plzeň – Domažlice. Povede podél železniční tratě v úseku od vlakového nádraží ve Vejprnicích do Plzně (k viaduktu na Novou Hospodu), kde bude navazovat na stávající cyklotrasu č. 2151.

Cíle a výsledky projektu

Realizace nové smíšené stezky pro cyklisty a chodce se společným provozem s dopravním značením C9 v úseku Vejprnice – Skvrňany.    

Výsledkem projektu bude nově vybudovaná smíšená stezka pro cyklisty a chodce se společným provozem s dopravním značením C9, přizpůsobený osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, nově vybudované veřejné osvětlení podél stezky zajišťující vyšší bezpečnost cyklistů a chodců i při špatné viditelnosti, snazší přístup osob včetně hendikepovaných k veřejné dopravě, školám, službám, úřadům, zaměstnání, zdravotním zařízením.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU a Plzeňského kraje. 

logo

Cyklostezka Vejprnice - video

 

Datum vložení: 22. 2. 2021 10:10
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2021 10:39
Autor: