Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Projekt IROP

Projekt IROP 1

Název projektu:
Modernizace učeben cizích jazyků, přírodních věd a odborných řemeslných učeben v Základní škole a mateřské škole Vejprnice

  • Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010284
  • Rok realizace: 2019

Stručný popis projektu 

Projekt řeší vybavení odborných učeben a kabinetů pro výuku chemie, fyziky, přírodopisu, člověk a jeho svět, cizích jazyků a řemeslných učeben dílny a odborné kuchyňky nábytkem a ICT vybavením. Rovněž dojde k úpravě venkovního prostranství pře základní školou, které bude doplněno mobiliářem a bude sloužit k výukovým účelům.

Cíle a výsledky projektu

1) Pořízení moderních výukových pomůcek, ICT vybavení, nového nábytku a technického vybavení dílen, odborných a specializovaných učeben a kabinetů ve vazbě na klíčové kompetence (cizí jazyky, přírodní vědy, řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi).

2) Úprava venkovního prostranství základní školy

Výsledkem realizace projektu budou nově vybavené moderní odborné učebny – cizích jazyků, přírodních věd a řemeslné a dále úprava venkovního prostranství pro k výukovým účelům).

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Projekt byl úspěšně dokončen v září 2019.

Datum vložení: 22. 2. 2021 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2021 10:39
Autor: Správce Webu