Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Právní stav po vydání změny č. 2

hlavní výkres

hlavní výkres.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 854,01 kB

koordinační výkres

koordinační výkres.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,41 MB

koridori technické infrastruktury

koridori technické infrastruktury.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 963,84 kB

koridory dopravní infrastruktury

koridory dopravní infrastruktury.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 701,72 kB

Krajina - ÚSES

Krajina - ÚSES.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 673,12 kB

limity území

limity území.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 896,73 kB

odůvodnění

odůvodnění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 260,39 kB

přilohy

přilohy.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 115,62 kB

seznam příloh

seznam příloh.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 42,33 kB

situace širších vztahů

situace širších vztahů.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,98 MB

textová část

textová část.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 561,55 kB

výkres předpokládaný zábor zemědělské půdy

výkres předpokládaný zábor zemědělské půdy.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 632,46 kB

výkres veřejně prospěšné stavby

výkres veřejně prospěšné stavby.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 634,72 kB

výkres základního členění území

výkres základního členění území.PDF
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 812,83 kB