Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Usnesení Zastupitelstva obce Vejprnice

text usnesení ZDE

Zastupitelstvo obce Vejprnice - veřejné jednání 16.06.2011:

Zastupitelstvo obce Vejprnice - veřejné jednání 02.08.2011:

Usnesení číslo 49/2011: text ZDE

Zastupitelstvo obce Vejprnice - veřejné jednání 22.09.2011:

Usnesení číslo 50/2011 - Zpráva z jednání kontrolního výboru: text s přílohou usnesení ZDE  

Usnesení číslo 51/2011 - Zpráva z jednání finančního výboru: text usnesení s přílohou usnesení ZDE

Usnesení číslo 52/2011 - Zpráva z jednání Rady obce Vejprnice: text usnesení ZDE

Usnesení číslo 53/2011 - Úprava rozpočtu obce Vejprnice na rok 2011 č. 3/2011:

text usnesení s přílohou ZDE

Usnesení číslo 54/2011 - koupě pozemku parc.č. 1199/118 o výměře 11 m2 v k.ú. Vejprnice: text usnesení ZDE

Usnesení číslo 55/2011 - prodej pozemku parc.č. 320/35 o výměře 30 m2 v k.ú. Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 56/2011 - směna pozemku parc.č. 1412/2 o výměře cca 70 m2 za pozemek parc.č. 940/7 cca 70 m2 v k.ú. Vejprnice:text usnesení ZDE

Usnesení číslo 57/2011 - prodej pozemku parc.č. 1229/22 o výměře 90 m2 v k.ú. Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 58/2011 - prodej pozemku parc.č. 1229/23 o výměře 48 m2 v k.ú. Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 59/2011 - prodej pozemku parc.č. 1229/25 o výměře 74 m2 v k.ú. Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 60/2011 - prodej pozemku parc.č. 1229/24 o výměře 48 m2 v k.ú. Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 61/2011 - prodej pozemků parc.č. 1229/28 o výměře 102 m2 a parc.č. 1229/29 o výměře 94 m2 vk.ú.Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 62/2011 - koupě VO vybudovaného na pozemku parc.č. 1200/160 v k.ú. Vejprnice:

Usnesení číslo 63/2011 - plánovací smlouva s Ing. Rdkem Loukotou - lokalita Cihelny:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 64/2011 - námitky k usnesení Zastupitelstva obce od Václava Krause a Ladislava Vostrého - 8x :

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 65/2011 - zřízení kontokorentu:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 66/2011 - přijetí investiční dotace od Plzeňského kraje - vybudování hřiště:

text oznámení ZDE

Zastupitelstvo obce Vejprnice - veřejné jednání 15.12.2011:

Usnesení číslo 67/2011 - Zpráva z jednání kontrolního výboru:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 68/2011 - Zpráva z jednání finančního výboru:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 69/2011 - Zpráva z jednání Rady obce Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 70/2011 - Návrh úpravy rozpočtu obce Vejprnice č. 4/2011:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 71/2011 - Návrh rozpočtu Obce Vejprnice pro rok 2012:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 72/2011 - Návrh rozpočtového výhledu Obce Vejprnice 2013/2014:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 73/2011 - Návrh rozpočtu ČOV Tlučná pro rok 2012:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 74/2011 - Návrh rozpočtového výhledu ČOV Tlučná 2013/2014:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 75/2011 - Vyhláška č. 1/2011:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 76/2011 - prodej pozemků 32/36 a 32/37 k.ú. Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 77/2011 - koupě pozemku č. 1215 KN v k.ú. Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 78/2011 - prodej domu čp. 67 a přilehlých pozemků k.ú. Vejprnice:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 79/2011 - návrh vyhlášky:

text usnesení ZDE

Usnesení číslo 80/2011 - návrh názvu nové ulice:

text usnesení ZDE

 

 Zastupitelstvo obce Vejprnice veřejné jednání dne 08.03.2012:

 Obecně závazná vyhláška obce Vejprnice č. 1/2012:text ZDE

Zastupitelstvo obce Vejprnice veřejné jednání dne 17.05.2012:

Zastupitelstvo obce Vejprnice veřejné jednání dne 07.06.2012:

Zastupitelstvo obce Vejprnice veřejné jednání dne 6.9.2012:

Zastupitelstvo obce Vejprnice veřejné jednání dne 12.12.2012:

Hlavní menu

Mobilní aplikace

appka

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

isvzus

tender arena

Vyhledávač firem

Protikorupční linka

        Protikorupční linka 199