Vejprnice - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Úřední deska

Ostatní dokumenty

byt č. 3 v č. p. 711 - DPS
Vyvěšeno: 16. 4. 2021 Datum sejmutí: 2. 5. 2021
-parc. č. 1329/12
-parc. č. 1329/30
Vyvěšeno: 25. 3. 2021 Datum sejmutí: 25. 4. 2021
Sčítání lidu, domů a bytů 2021 – seznam sčítacích komisařů a seznam sčítacích obvodů v obci Vejprnice Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Sčítání lidu, domů a bytů 2021
Vyvěšeno: 10. 3. 2021 Datum sejmutí: 12. 5. 2021
Vyvěšeno: 27. 11. 2020 Datum sejmutí: 16. 12. 2020
Vyvěšeno: 27. 11. 2020 Datum sejmutí: 16. 12. 2020

Rozpočet a rozpočtové opatření

Oznámení o zveřejnění dokumentů v el. podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Rozpočtové opatření č. 1/2021
Vyvěšeno: 22. 3. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů v el. podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Schválený závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020
Vyvěšeno: 22. 3. 2021 Datum sejmutí: 30. 6. 2022

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci

Vyvěšeno: 12. 6. 2020 Datum sejmutí: 13. 6. 2023
Vyvěšeno: 27. 5. 2020 Datum sejmutí: 28. 5. 2023
Vyvěšeno: 26. 5. 2020 Datum sejmutí: 27. 5. 2023
Vyvěšeno: 26. 5. 2020 Datum sejmutí: 27. 5. 2023
Vyvěšeno: 26. 5. 2020 Datum sejmutí: 27. 5. 2023
Vyvěšeno: 9. 12. 2019 Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Vyvěšeno: 8. 4. 2019 Datum sejmutí: 9. 4. 2022
Vyvěšeno: 8. 4. 2019 Datum sejmutí: 9. 4. 2022
Vyvěšeno: 8. 4. 2019 Datum sejmutí: 9. 4. 2022