Obec Vejprnice
ObecVejprnice

Vodárna Plzeň a.s. - tisková zpráva k napouštění bazénů

Napouštění bazénu z vodovodu je třeba konzultovat, objednání cisterny je letos komplikovanější kvůli krizovému opatření v souvislosti s pandemií koronaviru.

logo

Tisková zpráva

 

Napouštění bazénu z vodovodu je třeba konzultovat, objednání cisterny je letos komplikovanější kvůli krizovému opatření v souvislosti s pandemií koronaviru

 

          V dnešní době využívají domácnosti stále více vlastních bazénů. Lidé by měli vědět, jak správně postupovat při jejich napouštění z veřejné vodovodní sítě, aby svým chováním neohrozili kvalitu pitné vody ve vodovodu nebo dokonce nejednali v rozporu se zákonem.

 

          Nejjednodušší způsob, jak naplnit bazén, je přímé napouštění vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Vlivem nárazových změn hydraulických poměrů v potrubí však může dojít k uvolnění usazenin na jeho stěnách a následnému nežádoucímu zakalení vody.  A to nejen přímo v místě odběru, ale někdy i v poměrně širokém okolí. Tento způsob navíc není možno použít v lokalitách s nedostatečnou kapacitou vodního zdroje.

          Proto je nutné v těchto případech postupovat se zvýšenou opatrností. Pokud se odběratel pro tuto variantu napouštění rozhodne, je nezbytné postup konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku VODÁRNY PLZEŇ a.s. (377 413 444). Získá tam pokyny, jak postupovat, aby nedošlo k ohrožení kvality pitné vody u něj ani ve veřejném vodovodu. Částečně je možné zobecnit, že čas napouštění je nutné volit v nočních hodinách a zároveň platí jednoduché pravidlo rychlosti napouštění cca 10 litrů za minutu (lze jednoduše vyzkoušet na kbelíku o objemu 10 litrů). Současně si dovolujeme upozornit na nastavené denní a hodinové limity u odběratelských smluv, uzavřených v souladu s platnou legislativou.

 

          Další možností je objednání dovozu vody cisternou. V případě využití tohoto způsobu je nutné pro objednání termínu kontaktovat příslušný provoz VODÁRNY PLZEŇ a.s. (Plzeň – tel.: 377 413 413, e-mail: jaroslav.kratky@vodarna.cz, Kralovice – tel.: 373 396 304, e-mail: lukas.kovar@vodarna.cz a Nýřany – tel.: 377 931 315, e-mail: lubos.kucera@vodarna.cz).

 

          VODÁRNA PLZEŇ a.s. však upozorňuje, že je nucena omezit své služby na nezbytně nutný provoz a údržbu vodohospodářské infrastruktury v souvislosti s aktuálním výskytem onemocnění COVID-19 v ČR v souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 30. 3. 2020 č. 332 o přijetí krizového opatření. Primárními činnostmi naší společnosti zůstává výroba a distribuce pitné vody a odvádění a likvidace odpadních vod. Důvodem opatření je minimalizace rizika nákazy klíčových osob této kritické infrastruktury. Při objednávání termínu napouštění bazénu proto prosím počítejte s tím, že aktuálně může být objednací lhůta dlouhá až cca 2 měsíce (v závislosti na možnostech příslušného provozu).

 

          Považujeme za nutné upozornit také na přímý odběr vody z vodovodních hydrantů, který představuje jednoznačné porušení Zákona o vodovodech a kanalizacích. Zákon totiž jasně vymezuje, že manipulace na vodovodní síti může provádět výhradně její provozovatel. Jedinou výjimkou z tohoto pravidla je odběr vody jednotkami požární ochrany při záchranných a likvidačních pracích. Prosíme tedy o respektování zákonné ochrany veřejného vodovodu, vyhnete se tak nepříjemnostem a případným sankcím.

 

VODÁRNA PLZEŇ a.s. Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň, www.vodarna.cz

Dana Veselá, M +420 602 124 280, T  +420 377 413 353, E  dana.vesela@vodarna.cz

 

Datum vložení: 17. 4. 2020 10:38
Datum poslední aktualizace: 17. 4. 2020 10:44
Autor: Správce Webu