Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska


Vyhlášky

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice v úterý 4.6.2019 od 18,00 hodin v sále restaurace Formanka ve Vejprnicích17.05.201904.06.2019
Oznámení o záměru projednat Závěrečný účet obce Vejprnice za rok 2018 a Účetní závěrku obce Vejprnice za rok 201817.05.201904.06.2019
Návrh Závěrečného účtu obce Vejprnice za rok 2018 včetně zprávy o přezkoumání17.05.201904.06.2019
Oznámení o záměru projednat čerpání kontokorentního úvěru17.05.201904.06.2019
Oznámení o záměru projednat čerpání úvěru na předfinancování dotace17.05.201904.06.2019
Oznámení o záměru projednat prodej pozemku parc.č. 32/12 o výměře 125 m2 v k.ú. Vejprnice17.05.201904.06.2019
Oznámení o záměru projednat prodej pozemku parc.č. 892/2 o výměře 61 m2 v k.ú. Vejprnice17.05.201904.06.2019
Oznámení o záměru projednat prodej pozemku parc.č. 1252/11 o výměře 1 m2 a parc.č. 1252/12 o výměře 6 m2 v k.ú. Vejprnice17.05.201904.06.2019
Oznámení o záměru projednat prodej pozemků parc.č. 1139/200 o výměře 5 m2, parc.č. 1153/30 o výměře 142 m2, parc.č. 1153/31 o výměře 7 m2 a parc.č. 1153/32 o výměře 1 m2 v k.ú. Vejprnice17.05.201904.06.2019
UPOZORNĚNÍ Krajského úřadu Plzeňského kraje čj. PK-ŽP/7240/19 ze dne 14.05.2019 pro vlastníky lesů15.05.201931.12.2019
Oznámení o zamýšleném převodu - Česká republika - Státní pozemkový úřad12.03.201912.06.2019
Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů obce Vejprnice23.05.201808.06.2018
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů25.04.201830.06.2019
Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace Římskokatolické farnosti Plzeň-západ rok 201720.11.201731.12.2020
Smlouva č. 1/2017 mezi obcí Vejprnice a TJ Sokol Vejprnice z.s. o poskytnutí účelové dotace04.05.201705.05.2020
Smlouva č. 2/2017 mezi obcí Vejprnice a SK Slavia Vejprnice o poskytnutí účelové dotace26.04.201727.04.2020
Smlouva č. 3/2017 mezi obcí Vejprnice a Chronos Vejprnice o poskytnutí účelové dotace26.04.201727.04.2020
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 01.02.201919.04.201631.12.2023

Rozpočet a rozpočtové opatření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Obec Vejprnice - Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Rozpočtové opatření č. 1,2 /201915.05.201931.10.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Čistírna - Rozpočtové opatření č. 1 na rok 201914.05.201931.12.2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Čistírna - závěrečný účet 201814.05.201930.06.2020
ROZPOČET obce Vejprnice na rok 201919.12.201831.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vejprnice na rok 2020, 202119.12.201831.12.2019
Obec Vejprnice - Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě - Schválený rozpočet na rok 2019, Schválený Střednědobý výhkled rozpočtu na rok 2020, 202119.12.201831.12.2019
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice - Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných pdob - Rozpočet na rok 2019 a Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020, 202117.12.201831.12.2019
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 202121.11.201808.12.2018
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice - Návrh rozpočtu na rok 201921.11.201808.12.2018
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Schválený závěrečný účet obce 201718.06.201830.06.2019

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK