Úřední deska

Úřední deska

Nastavení velikosti písma
Zmenšit písmo o 10%
Zvětšit písmo o 10%
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK

Úřední deska


Vyhlášky

Ostatní dokumenty

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
POZVÁNKA na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Vejprnice dne 18.06.2020 od 18,00 hodin v tělocvičně Základní školy ve Vejprnicích 02.06.2020 18.06.2020
Oznámení o záměru projednat prodej pozemků parc.č. 343/12 a parc.č. 345/7 v k.ú. Vejprnice 02.06.2020 18.06.2020
Oznámení o záměru projednat prodej pozemků parc.č. 703/31 a parc.č. 703/40 v k.ú. Vejprnice 02.06.2020 18.06.2020
Oznámení o záměru projednat zařazení území obce Vejprnice do územní působnosti MAS Radbuza, z.s. 02.06.2020 18.06.2020
Oznámení o záměru projednat čerpání kontokorentního úvěru od České spořitelny 02.06.2020 18.06.2020
Oznámení - zvěřejnění záměru stavby - trať 02.06.2020 18.06.2020
Oznámení o záměru projednat Závěrečný účet obce Vejprnice za rok 2019 a Účetní závěrku obce Vejprnice za rok 2019 02.06.2020 18.06.2020
OMEXOM GA Energo, s.r.o. - oznámení o provádění stavby 02.06.2020 30.09.2020
OZNÁMENÍ obce Vejprnice o uvolnění bytu č. 11 v čp. 711 - Dům s pečovatelskou službou 20.05.2020 05.06.2020
OMEXOM GA Energo, s.r.o. - oznámení o provádění stavby 10.02.2020 31.08.2020
Oznámení kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů obce Vejprnice 23.05.2018 08.06.2018
Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace Římskokatolické farnosti Plzeň-západ rok 2017 20.11.2017 31.12.2020
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§64-65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 01.02.2019 19.04.2016 31.12.2023

Rozpočet a rozpočtové opatření

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Rozpočtové opatření č. 1,2,3/2020 Obec Vejprnice 14.05.2020 31.12.2020
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice - Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných pdob dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 08.04.2020 30.06.2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Schválený rozpočet na rok 2020 a Schválený Střednědobý výhled rozpočtu. 13.12.2019 30.06.2021
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice - Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných pdob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Rozpočet na rok 2020 Středně 13.11.2019 31.12.2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě a možnost nahlédnutí do jejich listinných podob dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - Čistírna - závěrečný účet 2018 14.05.2019 30.06.2020
ROZPOČET obce Vejprnice na rok 2019 19.12.2018 31.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu obce Vejprnice na rok 2020, 2021 19.12.2018 31.12.2019
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2020 - 2021 21.11.2018 08.12.2018
Čistírna - svazek obcí Nýřany, Tlučná a Vejprnice - Návrh rozpočtu na rok 2019 21.11.2018 08.12.2018

Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.3/2020 Chronos Vejprnice o.p.s. 27.05.2020 28.05.2023
Smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vejprnice z.s. rok 2020 26.05.2020 27.05.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.1/2020 TJ Sokol Vejprnice z.s. 26.05.2020 27.05.2023
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č.2/2020 SK Slavia Vejprnice z.s. 26.05.2020 27.05.2023
Smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vejprnice z.s. rok 2019 09.12.2019 31.12.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti pro rok 2019 07.10.2019 31.10.2022
Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace Římskokatolické farnosti Plzeň - západ v roce 2019 30.09.2019 31.10.2022
Smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vejprnice z.s. ze dne 25.03.2019 08.04.2019 09.04.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2019 TJ Sokol Vejprnice z.s. 08.04.2019 09.04.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2019 SK Slavia Vejprnice z.s. 08.04.2019 09.04.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 3/2019 Chronos Vejprnice o.p.s. 08.04.2019 09.04.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 9/2019 Rodinné centrum Kulíček z.s. 08.04.2019 09.04.2022
Smlouva o poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2018 21.11.2018 22.11.2021
Smlouva o poskytnutí individuální účelové dotace - Římskokatolická farnost Plzeň-západ 26.09.2018 27.10.2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 3/2018 Chronos Vejprnice o.p.s. 28.03.2018 29.03.2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 2/2018 - SK Slavia Vejprnice, z.s. 21.03.2018 22.03.2021
Smlouva o poskytnutí účelové dotace č. 1/2018 TJ Sokol Vejprnice, z.s. 21.03.2018 22.03.2021
Smlouva o poskytnutí individuální dotace TJ Sokol Vejprnice, z.s. 21.03.2018 22.03.2021
◄ ZPĚT NA NABÍDKUZPĚT NA STANDARDNÍ PODOBU STRÁNEK